Zorgverzekeraars sluiten contracten af met zorgverleners waarin afspraken worden gemaakt over de prijs en de kwaliteit van zorg. Hieronder volgt een overzicht van de zorgverzekeraars met wie wij een contract hebben afgesloten en wat de zorgverzekeraar van ons vraagt.

 

Zilveren kruis Achmea, Prolife, Interpolis, FBTO en De Friesland

Verzekerden van Zilveren Kruis Achmea, Prolife, Interpolis, FBTO en De Friesland hebben voor een regulier kunstgebit geen verwijzing van de tandarts nodig voor behandeling bij een tandprotheticus. Ook hoeven we geen aanvraag vooraf in te dienen voor een eerste kunstgebit of wanneer het huidige kunstgebit 5 jaar of ouder is.

Voor een implantaat gedragen prothese of een eerste kunstgebit na het trekken van tanden of kiezen is wel een verwijzing van een tandarts/implantoloog of kaakchirurg nodig.

Wij declareren alleen de kosten die vergoed worden vanuit de basisverzekering rechtstreeks bij de verzekeraar. De kosten van de eigen bijdrage of kosten die alleen vergoed worden vanuit een aanvullende verzekering, brengen we bij u in rekening. U kunt de rekening zelf naar uw verzekeraar opsturen als u hiervoor aanvullend verzekerd bent.

 

Zorg&Zekerheid en AZVZ

Wij hebben met Zorg&Zekerheid en AZVZ een contract afgesloten voor reguliere volledige kunstgebitten. Voor gedeeltelijke kunstgebitten is een verwijzing van een tandarts nodig. Behandelingen aan volledige prothesen mogen we zonder verwijzing doen.

We sturen de rekening van volledige prothese rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. U krijgt van ons achteraf de rekening voor uw eigen bijdrage die door de zorgverzekeraar niet wordt vergoed.

Voor gedeeltelijke kunstgebitten betaalt u de rekening zelf. U kunt de rekening eventueel zelf opsturen naar de verzekering voor vergoeding vanuit een door u afgesloten aanvullende verzekering.

Wij hebben geen contract met Zorg&Zekerheid en AZVZ voor het maken van implantaat-gedragen kunstgebitten. Draagt u een implantaat-gedragen kunstgebit? Dan kunt u bij uw verzekeraar navragen met welke zorgverleners in de buurt zij hiervoor een contract hebben afgesloten.

 

CZ, OHRA en Delta Lloyd

Wanneer u al een volledig kunstgebit in de onderkaak en/of de bovenkaak draagt is geen verwijzing van de tandarts nodig. CZ, OHRA en Delta Lloyd eisen een verwijzing van de tandarts voor een eerste kunstgebit (als er nog tanden en/of kiezen getrokken moeten worden), alle implantaat-gedragen kunstgebitten en alle gedeeltelijke gebitten.

Is uw reguliere kunstgebit ouder dan 5 jaar dan hoeven we geen machtigingsaanvraag bij uw zorgverzekeraar in te dienen. Alleen voor implantaat-gedragen kunstgebitten geldt dat we altijd vooraf een machtigingsaanvraag moeten indienen bij de zorgverzekeraar. Ook voor reparaties en het opnieuw opvullen van het implantaat-gedragen kunstgebit moeten we een machtiging aanvragen bij de zorgverzekeraar.

CZ, OHRA en Delta Lloyd geven ons de mogelijkheid om zowel de kosten die worden vergoed vanuit de basisverzekering als de eigen bijdrage voor een volledig onder- en/of bovengebit of implantaat-gedragen kunstgebit rechtstreeks te declareren. Zij verrekenen de vergoeding en sturen u een rekening als er nog kosten overblijven die u zelf moet betalen.

 

Menzis en  Anderzorg

Alleen voor een prothese op implantaten (klikgebit) heeft u een verwijzing nodig. Een aanvraag voor behandeling is alleen nodig als uw kunstgebit nog geen 5 jaar oud is  of wanneer uw noodprothese nog geen 6 maanden oud is en in uitzonderlijke gevallen waarbij de kosten hoger uitkomen dan normaal gesproken.

Menzis en Anderzorg geven ons de mogelijkheid om zowel de kosten die worden vergoed vanuit de basisverzekering als de eigen bijdrage voor een volledig onder- en/of bovengebit of implantaat-gedragen kunstgebit rechtstreeks te declareren. Zij verrekenen de vergoeding en sturen u een rekening als er nog kosten overblijven die u zelf moet betalen.

Voor behandelingen aan gedeeltelijke kunstgebitten ontvangt u wel een rekening van ons. Het is mogelijk dat de verzekeraar (een deel van) deze kosten vergoed vanuit een aanvullende verzekering. In dat geval kunt u zelf de rekening bij de verzekeraar indienen.