Hieronder volgt een overzicht van vergoedingen.  Er is geen rekening gehouden met eventuele aanvullende voorwaarden die gesteld kunnen worden door zorgverzekeraars met wie wij geen contract hebben afgesloten. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

 

Vergoeding volledig kunstgebit

Voor een nieuw (of vervangend) volledig kunstgebit geldt een vergoeding van 75% van de kosten vanuit de basisverzekering. Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar u extra kosten berekent als we geen contract met ze hebben afgesloten. Voor een overzicht van verzekeraars met wie wij we een contract hebben afgesloten klikt u op het tabblad verzekeringen.

 

Reparaties en rebasingen worden voor 90% vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt een eigen bijdrage van 10% van de kosten. Het is mogelijk dat de eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk vergoedt wordt vanuit een door u afgesloten aanvullende (tandarts)verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Een doorzichtig verhemelte of gouden tanden en/of kiezen worden niet vergoed vanuit de basis- of aanvullende verzekering. Deze kosten worden apart bij u in rekening gebracht.

 

Vergoeding kunstgebit op implantaten

Voor het vervaardigen van een kunstgebit op implantaten (klikgebit) is een verwijzing van uw tandarts, tandarts/implantoloog of kaakchirurg nodig.

Een kunstgebit op implantaten wordt voor een groot deel vergoed vanuit uw basisverzekering. Voor een gebit op implantaten in de onderkaak geldt een eigen bijdrage van 10% van de kosten. Voor een gebit op implantaten in de bovenkaak is de eigen bijdrage vastgesteld op 8% van de kosten. Enkele zorgverzekeraars berekenen extra kosten als we geen contract met ze hebben afgesloten. Voor een overzicht van gecontracteerde verzekeraars klikt u op het tabblad verzekeringen.

Reparaties en rebasingen aan een kunstgebit met implantaten worden 90% vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft een eigen bijdrage van 10% van de kosten. Het is ook mogelijk dat de eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk wordt vergoed vanuit een afgesloten aanvullende (tandarts)verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Naast een eventuele eigen bijdrage moet u rekening houden met uw eigen risico. Indien dit nog niet is opgemaakt, kan uw zorgverzekeraar de kosten van de behandeling geheel of gedeeltelijk bij u in rekening brengen tot een maximum van € 385,-.

 

Behandelingen aan een gedeeltelijk kunstgebit worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Het is mogelijk dat een afgesloten aanvullende (tandarts)verzekering (een deel van) de kosten vergoed. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.